Pályázat óvodavezető pozícióra

  • Post last modified:2023.10.20.

A Pillangó Keresztény Óvoda fenntartója, a Rózsakert Baptista Közösség

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodavezető pozícióra

Óvodánk 2011-ben indult, 2 csoportos óvoda, 35 kisgyermekkel.

Óvoda honlapja: www.pillangokeresztenyovoda.hu                               Fenntartó honlapja: www.rbk.hu

 

Az óvodánk:

„…tegyetek tanítvánnyá minden népet.” (Mt. 28,19)

Hisszük, hogy az óvodai tevékenység eszköz Isten kezében, hogy a családokhoz eljusson a Jóhír.

 

Olyan élő hitű keresztény óvodapedagógus jelentkezését várjuk, aki a fenti küldetéssel összhangban vállalja az óvoda szakmai munkájának irányítását.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.

E-mailben: iroda@rbk.hu

Jelentkezési határidő: 2023. november 3.

 

Pályázati feltételek

A jogviszony időtartama:

Teljes munkaidős határozatlan idejű óvodapedagógus munkaviszony, 4 hónapos próbaidővel. Ennek fennállása a vezetői megbízás érvényességének feltétele.

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás kezdetben 1 évre szól, és három évente újítjuk meg kölcsönös elégedettség alapján. (Szándékaink szerint a felveendő vezetőt hosszú távon alkalmazzuk.)

A munkavégzés helye: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda szakmai, gazdasági és személyi tevékenységének vezetése. Az intézmény zavartalan működtetése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése. Kapcsolattartás a fenntartóval és a nevelési oktatási, közművelődési intézményekkel, a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.

 

 

Jelentkezési feltételek:

o       óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség

o       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, (ennek hiányában      készség kinyilvánítása arra vonatkozóan, hogy 2 éven belül megkezdi a szakvizsga megszerzésére          irányuló tanulmányait)

o       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

o       pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

o       rendezett magán- és hitélet, illetve a biblia értékeivel összhangban álló keresztény életvitel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

o       szakmai elhivatottság, önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat

o       számítógép alapszintű használatának ismerete,

o       irodai alkalmazások középszintű ismerete (Word, Excel, Outlook)

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

o       önéletrajz

o       végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

o       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkába álláskor kérjük majd)

o       egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány (munkába álláskor kérjük majd)

o       lelkipásztori ajánlás

o       a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,           munkakör megnevezésével, munkába álláskor kérjük majd)

o       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai fejlesztési        elképzeléseket

o       nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: kölcsönös megállapodás szerint

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A Jelentkezőket a Fenntartó hallgatja meg, az álláshely betöltéséről a Fenntartó hoz döntést.

 

Budapest, 2023. október 16.