Kokas

Kokas program

„A zenei nevelés célja a zenei képességek fejlesztésén túl a zenét értő és szerető, egészséges lelkű, kulturált, boldog emberré nevelés. Eszköze a zene, az énekszó.”
Kodály Zoltán

Kokas Klára Kodály Zoltán tanítványaként hűségesen folytatta ezt az elgondolást, és egy olyan módszert dolgozott ki, ahol a gyermekek személyiség  fejlesztése áll a központban, a népi játékok és a komolyzenei szemelvények összehangolásával, játékos módon.
Globális fejlesztési módszer, a gyermek személyiséget egységben fejleszti. Az emlékezetüket, képzeletüket, gondolkodásukat, érzelmi gazdagságukat, anyanyelvi kifejező készségüket, szókincsüket folyamatosan zenével és zenei eszközökkel.
Megtanulják a gyermekek játékosan a gyakorlatban, a nem verbális kommunikációs játékok során, hogy a beszéden kívül a mimika, a testtartás, a gesztusok is rengeteg információt hordoznak magukban.

A komolyzene alatt a különböző ábrázoló tevékenységek (agyagozás, festés, rajzolás különböző eszközökkel és technikákkal) célja nem a kötött formák alkotása, hanem az auditív(zenei) észlelés alapján az érzelmek kifejezése, a belső történések, örömök, esetleges gátlások felszabadítása az ábrázolás által, amire a komolyzenei részlet készteti a gyermeket.   Maga a tevékenység öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény.

Gyakorlati menete

A KOKAS PROGRAM  ELEMEI és SORRENDJE

1. Köszöntő éneklés, névéneklés

2. Szabad játékos mozgások népdalra, dalos játékra

3. Zenehallgatás csendben, ellazulva

4. Improvizatív mozgások a csendben hallgatott zenére , segítő instrukciókkal 

5. Mozgáskompozíció eljátszása, eltáncolása

6.Narratív felidézés: az eltáncolt történet kitalálása- elmesélése

7. Ábrázolás, a hallgatott zene képi kifejezése

8. Képbemutatás, képelmesélés

9. Búcsúéneklés

Nagy öröm, és lehetőség, hogy a mi óvodánkban is módunkban áll a nagycsoportos korú gyermekeket Kokas Klára módszerével fejleszteni.