2022/23 éves projekt

  • Post last modified:2022.10.26.

Éves projektünk tervezete

A Szellem gyümölcseinek megismerése I.

Mit értünk gyümölcsöző élet alatt? Mit jelent gyümölcsöző kereszténynek lenni? A Bibliában a gyümölcs szó nagyon sokszor fordul elő. Három különböző fajta szerepel: amit megeszünk /füge, szőlő/, biológiai gyümölcs / kisbabák/ és a lelki gyümölcs /krisztusi jellem/. A lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Isten ilyen gyümölcsöt akar látni az életünkben. Ez az ő meghatározása a gyümölcsöző életről.

Mit szeretnél megváltoztatni magadon? Magabiztosabb szeretnél lenni, vagy könnyedebb? Vagy esetleg barátságosabb szeretnél lenni, vagy kevésbé szorongó, kevésbé félénk? A legtöbben szeretnénk megváltozni-nem is kicsit-mert felismerjük, hogy mindig lehetnénk még jobbak. Mit tegyünk, hogy a többször megkísérelt változás végre sikeres legyen? Mit tegyünk?

Az egésznek lényege az, hogy Jézus Krisztus felkínálja nekünk a változáshoz szükséges erőt, hogy olyanok legyünk amilyennek Ő látni szeretne.

A változás nem egyik pillanatról a másikra történik, ha azonban megtanulunk Isten erejére támaszkodni, képesek leszünk rá.

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. /1.M.1.27./

Életünk legfontosabb dolga, hogy megismerjük Krisztust és az Ő feltámadásának erejét. Miután befogattuk a szívünkbe Őt, Ő képes a mi bűneinktől szabaddá tenni, azt eltörölni.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. /1.János 1.9/

Ő eltörli a múltunkat és szabaddá tesz minket arra, hogy éljünk a jelenben.

Isten átveszi /ha átadjuk / az életünk irányítását és elkezdi ereje megváltoztatni a személyiségünket. /elkezdünk gyümölcsöket teremni/

Két lépésből áll ez a folyamat.

  1. Ha valaki Krisztusban van új teremtés az a régi elmúlt és íme új jött létre.

/2 Kor.5.17./

Többé nem vagyunk ugyanazok, új élet kezdődött. Most már új természetünk van. Bennünk lakik a Szentlélek. Ettől minden megváltozik.

  1. Ha a Szentlélek uralja az életedet, akkor kilenc pozitív jellemvonást fejleszt ki benned: szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, kedvességet, jóságot, hűséget, szelídséget és önuralmat.

Ez a kilenc jellemző egy gyümölcsöző termékeny keresztény jellemét írja le.

Be kell, hogy ismerjük, hogy ez nem olyasmi, amit mi ki tudunk munkálni magunkban, bár sokszor törekszünk erre. Ez olyan dolog, amit Isten terem bennünk, ha teljesen rábízzuk az életünket.

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

/János 16.17-18/

Hogyan?

1.Isten használja az Ő igéjét.

2.Isten Szentlelke új erőt és vitalitást ad arra, hogy jót tegyünk.

    Ahogy az Úr lelke munkálkodik bennünk, egyre hasonlóbbá leszünk Őhozzá.

3.Isten beveti a formálásunkra a körülményeket.

 Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

/Máté.22.37-39./

A szeretet nem csupán az első a gyümölcsök között, valójában ez a gyümölcs. Az összes többi a szeretet kifejeződése. Ezért szeptembertől decemberig ezzel a gyümölccsel foglalkozunk.

A valódi értékünk felfedezésének egyetlen módja, ha Istennel szeretetközösségben élve elhisszük azt, amit Ő mond rólunk./pl az ige által/

Isten gyermeke vagyok, mert romolhatatlan magból születtem, Isten élő és maradandó igéje által. (1 Péter 1:23)

Mire gondol, amikor ránk néz?

Isten szemefénye vagyok. (5 Mózes 32:10, Zsoltárok 17:8)

Örök szeretettel szeret. (Jeremiás 31:3)

Isten alkotása vagyok. (Efezusi 2:10)

Gyermekekkel felfedeztetjük azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten szeret minket.  Ő gondoskodik rólunk és védelmez minket. Az Ő alkotásai vagyunk. Nemcsak megteremt, hanem meg is tart minket.

Tegyük fel a kérdést is. Felismerem-e a felém irányuló szeretetét? Vagy esetleg a szerencsének nyilvánítom, ha valami jó történik az életemben.

Ő szeret engem, de vajon én szeretem-e magamat? Elfogadom-e magamat? Hogyan?

Hogyan beszélek magamról, mit gondolok, amikor magamra gondolok? Tisztelem-e magamat? Hogyan?

Aki megtapasztalja, átéli és megérti Isten szeretetét az tudja átadni.

Ezért beszélgetünk arról, hogy hogyan tudjuk a szeretetet elfogadni és átadni mások felé.

Isten megmutatja, ha belenézünk az ige tükrébe, hogy kik vagyunk mi valójában. Ha helyére kerül az identitásunk és felfogjuk az Ő szeretetének a nagyságát, akkor tudunk elkezdeni mi is másokat elfogadni, szeretni, sőt feltétel nélkül szeretni.

Ez az Ő munkája bennünk.