2020/21 éves projekt

  • Post last modified:2021.04.26.

Éves projektünk tervezete

Ősz projekt - elfogadás, befogadás

A 2020-2021-es nevelési évünk a Család éve lesz. Választásunk azért esett erre a témára, mert hisszük, hogy Isten terve az, hogy egymással és vele közösségben, családban éljünk.

A tematikát 4 részre bontottuk: Az első 3 hónap a befogadás, elfogadás köré épül. A második rész a gondoskodásról szól, a harmadik az engedelmességről, a negyedikben pedig a szeretet egymás iránti kifejezését, megélését fogjuk körbejárni.

Az őszi hónapokban mások elfogadásáról, a csoportba való megérkezésről és a befogadásról tanultunk. Ez azért is fontos, hiszen a nyári szünet után sok új kiscsoportos érkezett az Óvoda családjába, akiknek biztonságot adó, szeretettel teli légkörre és társakra van szükségük. De nem csak az új gyermekek számára hatalmas változás az óvodakezdés, hanem a nagyobbak is új csoportszobába, és státuszba kerültek, hiszen középső-nagyok lettek.
A befogadás után beszélgettünk arról, hogy Isten mindenkit különlegesnek, értékesnek teremtett. 2 Bibliai ige vezetett minket ennek felfedezésében: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk. 10, 14.) Valamint saját magunk elfogadásában, ajándékaink felfedezésében a teremtéskor elhangzott bátorításra figyeltünk, amit Isten maga mond, amikor teremtményeire tekint: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (I. Móz. 1, 31.) Hiszen saját képmására teremtett minden embert és hozzá hasonló tulajdonságokkal ruházta fel. Ennek kapcsán nem csak a belső tulajdonságainkkal, de saját testünk megismerésével is foglalkoztunk.

Egymás és magunk elfogadásához tartozik, hogy megismerkedjünk az érzéseinkkel, ezért 2 héten keresztül játékosan fedeztük fel ezt a témát. Megoldást, segítséget kerestünk a nehezebb érzések megfogalmazásához, megéléséhez fejlesztve ezzel a gyermekek érzelmi intelligenciáját.

Természetesen miközben magunkkal és egymással foglalkoztunk figyeltünk a környezetünk változásaira, az ősz jellemzőire és az ünnepekre is. Termésekkel, falevelekkel játszottunk, erdei és házi állatokról beszélgettünk és az egészség jegyében zöldség-és gyümölcs hetet is tartottunk. November elején, Márton napja kapcsán pedig megemlékeztünk azokról, akik segítségre szorulnak.

Tél projekt - gondoskodás

Az óvodánk téli programterve a gondoskodás témaköre köré épül. Alapigénk a következő:

„Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és minden egyéb ráadásul megadatik néktek!”

Ebben a két hónapban továbbra is Isten családja a fő téma. Ezt egészítjük ki, bővítjük, részletezzük a gondoskodás témájával. Közeli környezetüktől és azok jellemzőitől fogunk haladni az őket körülvevő világ megismerésében, míg eljutunk egészen távoli környezetükig. Először Isten és a gyermekek viszonya lesz a központi téma, majd a gyermekek családjain és lakókörnyezetén keresztül tanulunk a gondoskodásról, ezt követi az óvodai terepe a gondoskodásnak, illetve a tágabb környezetünk megóvása és az arról való gondoskodás kerül szóba.

Decemberben az adventi időszakban a Betlehemi csoda története kapcsán megtanuljuk, hogy Isten hogyan gondoskodott az emberekről, azáltal, hogy elküldte egyetlen Fiát Jézust ebbe a világba, hogy megmentse az embereket. A gyerekekkel beszélgetünk arról, hogy aki elfogadja Jézust megváltójának, maga is Isten családjába kerül.

Ebben a témakörben körbejárjuk, hogy mik az általános családi szerepek, hogyan gondoskodik az édesanya és az édesapa a családjukról. Megtanuljuk, hogy már egészen kis korban ők is gondoskodhatnak valamiről. Például saját házi állataik etetéséről, és a növények öntözéséről. Megtanuljuk, hogy miért fontos és jó gondozni a növényeket és állatokat, és miért fontos törődni szeretteinkkel. Beszélgetünk arról, hogy az óvodában hogyan tudunk törődni egymással, milyen gondozási feladatok jelennek meg. Ezekhez a témákhoz a gyermekek érzelmein keresztül közelítünk.

Januártól a téli évszak változásain és jellemzőin keresztül beszélgetünk a gondoskodásról. Arról fogunk tanulni, hogy az erdei állatok hogyan védekezni a téli időjárási viszontagságaiban. Mit tehetünk mi emberek, hogy odafigyeljünk ezekre az állatokra, és segítsük őket?! Januárban megbeszéljük, hogy miért alszanak téli álmot egyes erdei állatok. Készítünk madáretetőt, és madáreleséget biztosítunk a kismadaraknak, ezzel kifejezve törődésünket. Beszélgetünk a környezetvédelemről, hogy mit tehetünk mi, azért, hogy Földünkre vigyázzunk, és megfelelően gondoskodjunk róla.

Mindezeket a tartalmakat tevékenységek köré építve valósítjuk meg, játékosan, a gyermekek életkorát és egyéni képességeit, illetve az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját figyelembe véve. Minden műveltségtartalmat beleértve valósítjuk meg az adott projektet, és mélyítjük el a gyermekek ismereteit.

Végezetül pedig, mi se feledjük el, hogy Istenünk rólunk is gondoskodik nap mint nap:

„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: mit együnk? vagy mit igyunk? vagy mivel ruházkodjunk? ….Mert jól tudja a ti Mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van!”

Tavaszi I. projekt - engedelmesség

Február-március

Óvodánkban a február és a március az engedelmesség témája köré fog épülni. Beszélgetni fogunk óvodásainkkal arról, hogy kiknek tartozunk engedelmességgel, kitérve itt a szülőkön kívül Istenre, az óvodában dolgozókra és más felnőttekre is. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak tényként fogadják el ezeket, hanem értsék meg azt is, hogy miért is vannak ezek a szabályok, hiszen minden rendelkezés az ő biztonságuk, megóvásuk és jólétük miatt van. Isten felénk irányuló kérései, amiket a Bibliában olvasunk is azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő kereteken belül szabadon élhessük, és sok áldásnak lehessünk a részesei.

Szeretnénk, ha a gyerekek megtapasztalnák, hogy a szabályok az ő érdekükben születnek, és engedelmes betartásukkal megóvhatják testi-, és lelki egészségüket is. Ennek megértéséhez bibliai történeteket, meséket, verseket, drámajátékokat fogunk felhasználni.

A témát tovább bontogatva kitérünk a családokra, így az egyik hetünk témája a „Mi leszek, ha nagy leszek” lesz. Érintjük majd a szülők foglalkozásait, az ő munkahelyeiket, eszközeiket, és kíváncsian várjuk, hogy melyik gyerek mi szeretne majd lenni, ha felnő.

Az engedelmességhez, szabályok betartásához a megfelelő közlekedési ismeretek elsajátítása is hozzátartozik, akár gyalogosan, akár biciklivel, esetleg autóval veszünk részt benne. A helyes közlekedéssel foglalkozó témahéten ezeket az ismereteket fogjuk játékos módon megtapasztaltatni a gyerekekkel.

A két hónapon át tartó témánk mottója az alábbi igevers:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
Példabeszédek 22:6

Tavaszi II. projekt - szeretet

Az engedelmesség témakörén túllépve, áttértünk a szeretet témakörének befogadására. A szeretetet az alábbi linken küldött mesével kezdenénk. Ezzel a mesével váltunk el egymástól a gyerekekkel a zárás előtt, és most ezzel szeretnénk nyitni is. A mesét otthon el is bábozhatjátok.

A szeretet alapjába véve több szavaknál, érzéseknél. A görögöknek négy szavuk is volt a szeretet megnevezésére.

Storge/a természetes vonzalom/  erosz / szexuális vonzalom/  filia /érzelmi szeretet v barátság/ AGAPE /A feltétel nélküli, adakozó ,áldozatkész szeretet/

A Biblia, amikor Isten irántunk való szeretetéről beszél, vagy arról, ahogy nekünk őt vagy egymást kellene szeretni Isteni szeretetnek hívja. Ez a szeretet legmagasabb foka.

 Az Agapé az, ami kifejezi a cselekvés iránti elkötelezettséget. Könnyű szeretni a kedves, szeretetre méltó embereket/amilyenek mi is vagyunk sokszor? / Isten, amikor tanítani szeretne minket ebben a témában, gyakran olyan emberekkel hoz össze, aki számunkra nehezen szerethető…

Egyszer ezt olvastam valahol:

Lady Astor igencsak nem kedvelte Winston Churchill-t. Egyszer azt mondta neki:

-Winston, ha ön a férjem lenne mérget raknék a kávéjába!

Churchill így felelt:

-Hölgyem, ha ön lenne a feleségem, meg is innám!

Viccet félretéve, nem tudunk mindenkit kedvelni, de szeretnünk kell őket. Hogyan???????

 A Biblia lépéseket mutat nekünk erre:

1.lépés

Ahhoz, hogy szeretni tudjunk tapasztaljuk meg mi először Isten szeretetét

Efézus 3:18 HUNK

A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

2.lépés

Bocsássatok meg egymásnak. Ha nem tudsz kérd az Urat, hogy segítsen ebben.

Kol. 3.13

Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; *

Lehetetlen valakit szeretni teljes szívből,miközben másra neheztelek.

3.lépés

Kezdjünk el szeretetteljes gondolatokat gondolni.

Tessék???     Túl kell látni a hibákon és meg kell látnunk a szükségeket. Ekkor kezdünk szeretni. Általában véve a legellenszenvesebb és legkevésbé szeretetre méltó emberek éppen azok, akiknek a legnagyobb szüksége van a szeretetre.

Az érzéseinket nem tudjuk megváltoztatni, de bemehetünk a hátsó bejáraton is, megváltoztathatjuk a gondolatainkat. Ha megváltoztatjuk a gondolatainkat valakivel szemben, akkor fokozatosan megváltozik az érzésünk is. És ha a hibái helyett a szükségeiről fogunk gondolkodni, megváltozik, ahogyan érzünk vele kapcsolatban.

4.lépés

Tanuljunk meg HIT által szeretni. Amikor hit által szeretsz, akkor a cselekedeteiddel jutsz el az érzésig.

Végül is mire hív el minket az Úr???

27 „Nektek mondom, akik hallgattok rám: szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket! 28 Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántanak titeket!
Lukács 6:27-28

Törekedjünk a szeretetre, aminek ahogy látjuk lépcsőfokai vannak.

Ahhoz, hogy gyermekeinknek át tudjuk adni az igaz, tiszta szívből jövő szeretetet, először nekünk kell ebben elmerülni. A jó hír az, hogy a kereszténység felkínálja az ehhez való erőt.

Ne feledjük, hogy a szeretetet nem mi munkáljuk ki. Ez olyan dolog, amit Isten teremt bennünk, ha teljesen rábízzuk az életünket.

Ezt az utolsó 2 hónapot ennek a jegyében szeretnénk eltölteni. Isten szeretetét még jobban felismerve, megismerve, mások szükségeit betöltve és örömet okozva.

A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. 1 Tim. 1.5