Óvodánkról

Kezdetek

A Rózsakerti Baptista Közösség 2007-ben építkezésbe kezdett. A közösség szerette volna a majdan felépülő házat többre használni mint egy gyülekezet közösségi háza, és mivel sok fiatal házaspár járt az istentiszteletekre, megfogalmazódott az óvoda gondolata. Szerettük volna különlegessé tenni leendő óvodánkat így, mivel a vezetőség konduktort kért meg az óvoda létrehozására, megszületett a döntés, hogy a Pillangó Óvoda egy olyan keresztény óvoda legyen, mely mozgássérült gyermeket nevel együtt ép mozgású társaikkal. Az inklúzív (befogadó) nevelés gondolata a Biblia alapú neveléssel is jól megfér, hiszen Isten is magunkhoz, és nem a világ elvárásaihoz mér minket.

rbk_haz1
hand-3751159_1280

Óvodánkról

Óvodánk 2010 szeptemberével nyitotta meg kapuit. Keresztény világnézeti alapokon működő köznevelési intézmény vagyunk. Az Országos Nevelési Program alapján tervezzük nevelési évünket, de mindezeket a Biblia tanításaira építjük. 

Helyi Nevelési Programunk célkitűzései:
– elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését 
mindennapi hiteles mintát közvetítsünk és ezzel Isten, ember és az élet szeretetére, tiszteletére neveljünk 
– a gyermekeket a játékon keresztül neveljük, mert a játék az óvodai tanulás elsődleges színtere, a legalkalmasabb eszköz az információ átadására, befogadására

hand-3751159_1280

A gyermekek egész napját az életkoruk legfontosabb tevékenysége a játék szövi át.

Programunkat projektekben tárjuk a gyerekek elé. A Projekt módszer középpontjában egy többnyire gyakorlati természetű téma áll. Ez a mindennapi élethez kapcsolódik, amelyet több oldalról megvilágítva, együtt fedezünk fel. Ez komplex módon történik a hozzá kapcsolódó mese vers, ének zene, mozgás, és a külső világ tevékeny megismerése témaköreivel.

pexels-martin-damboldt-814499
pexels-holiho-1112186

– Személyes tapasztalatokon alapul

– Figyelembe vesszük a különféle fejlődési szinteket

– A gyerekek aktívan vesznek részt benne

– A közösség együtt dolgozik

– Célunk a játékos cselekvéses tanulás, amely a megtapasztalásokra épül

pexels-holiho-1112186

Óvodánkba 35 gyermek jár, 2 csoporttal működünk. A bárányka csoportba középső és nagycsoportos korú, a katica csoportba kis és középső csoportos gyermekek járnak együtt. Hisszük, hogy a vegyes életkorú csoportokban létre tud jönni egy családias légkör. Csoportszobáink nagyon jól felszereltek, korszerűek. Udvarunk idén lett felújítva, ami biztosítja a gyermekek mozgás és játékigényét. Új mászófallal is bővültünk idén. 

pexels-brandon-montrone-1374295
pexels-pixabay-207665

Pedagógusaink nagyon jól képzettek 2 óvodapedagógus, és 2 konduktor-óvodapedagógus van egész nap a gyerekekkel. Így lehetőségünk van arra ahogy alapító okiratunkban is szerepel befogadjunk csoportonként 2-2 mozgássérült kisgyermeket is. 

Munkánkat támogatja, segíti egy imádkozó szülői háttér.

pexels-pixabay-207665

Hisszük, hogy a gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelés folyamat eredményeként a kisgyermekek az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.