Csoportok

Katica csoport

A 2021-2022-es tanévben tizenhét, 3-4 éves kisgyermek mindennapi nevelése zajlik a Katica csoportban a Pillangó Keresztény Óvoda kis-középső csoportjában. A gyermekeket gyönyörű tárgyi környezet veszi körül, kézzel festett falak, egyedi készítésű bútorok, öltöző szekrények. A gyermekek gondtalan játékát biztosítják a jól felszerelt csoportszobák és megújult udvarunk, valamint egy nemrégiben felszerelt mászófal.

A Pillangó Keresztény Óvoda alapító okiratában szerepel, hogy mozgássérült gyermekek együttnevelése történik az óvodában. A katica csoportban is két mozgássérült (CP-s) kisgyermek nevelése zajlik jelenleg. Ez az integrált környezet sajátos nevelési igényű kisgyermekeinknek motivációt biztosít, társaik pedig kiskoruktól fogva tanulják az elfogadást, együttérzést. A gyermekek mozgás-és komplex fejlesztésével konduktorok foglalkoznak, kiscsoportos és egyéni konduktív pedagógiai foglalkozások keretében. Ezen felül a konduktor jelenléte a csoportban biztosítja, hogy a mindennapi önellátási-és játéktevékenységek folyamán is orthofunkciós megoldásmódokat alkalmazzanak a gyermekek.

Ebben az életkorban meghatározó tevékenység az önkéntes, szabad játék. Ehhez a gyermekeknek a csoportszobában és az udvaron is elegendő időt, megfelelő eszközöket biztosítunk. A kis-és középső csoportos gyermekeknél még nem kötelező az óvoda pedagógus által tervezett tevékenységben részt venni. Azonban pedagógusaink tapasztalatának, felkészültségének és kreativitásának hála, elmondhatjuk, hogy a gyermekek nagy örömmel vesznek részt az általuk szervezett tanulási tevékenységekben, és a mindennapos tornán, amelyet a gyermekek kalandnak, felfedezésnek és közös játéknak élnek meg, miközben fejlődnek és tapasztalatot gyűjtenek. A bibliai alapokon nyugvó nevelés és tanítás a mindennapok apró részleteiben is megjelenik óvodánkban. A gyermekek hallják az ószövetség történeteit és Jézus életéről szóló történeteket. Hálát adunk és imádkozunk, nem csak az étkezések alkalmával. Ennek köszönhetően a gyermekek sokat tapasztalnak egymás szeretetéről. A csoportban az év kezdete óta megannyi barátság született. Természetesen a mindennapok során adódnak konfliktusok, ezeken a helyzeteken keresztül, pedig kimondottan segítjük a gyermekeket az érzelmeik és akaratuk megfelelő kifejezési módjainak elsajátítását illetően. Illetve tanuljuk a közösségi lét alapvető szabályait. Ennek elengedhetetlen eszköze a kommunikáció, amelyhez a megkésett beszédfejlődésű és beszédértés-észlelési zavarral küzdő gyermekeink sok segítséget kapnak az óvodánkban dolgozó logopédustól, Tökölyi Rékától.

A csoportban dolgozik Szomszéd Márta óvodavezető, óvodapedagógus, Hajderné Tisje Zsófia óvodapedagógus, Ficsórné Kutyik Angéla pedagógiai asszisztens, aki gondoskodik arról, hogy ne maradjunk ebéd nélkül, kreativitásával és kedvességével színesíti a gyermekek mindennapjait. A kis csapat mögött áll egy támogató-imádkozó szülői közösség. 

Aki a világmindenséget a kezében tartja, az Úr, vigyázza kis Katica csoportunk életét is.

Bárányka csoport

A Bárányka csoportba 16 gyermek jár, közülük 8 fiú és 8 lány. Csoportunk vegyes-, középső és nagycsoport.

Csoportunkban sok gyermek hívő családból érkezik, míg mások nem gyakorló keresztények, azonban az óvoda értékrendjével teljes mértékben egyetértenek, annak hatását a gyermekeik életében észreveszik és fontosnak tartják.

A csoportunk, és egyben az óvoda is közös, éves projekt szerint halad, ami idén a szeretet köré épül fel. Ezen belül foglalkozunk az elfogadással, gondoskodással, engedelmességgel és a szeretettel. Igyekszünk ezeket az elvontabb fogalmakat a gyerekek nyelvére lefordítani, és az irányított tevékenységekben játékosan megtapasztaltatni. Ezek elmélyítésére a napközben fellépő helyzetek is remek lehetőségeket kínálnak.

Óvodánk reggel 7 órától délután 5 óráig van nyitva, a Bárányka csoportosok átlagos bent tartózkodása 7:30 és 16:00 óra közé esik. Ezalatt az idő alatt részt vesznek egy mindennapos testmozgáson, ahol játékba ágyazva fejlesztjük a nagy-, és finommozgásokat, egyensúlyt-, és koordinációt, és többek között téri tájékozódásukat is. Majd reggeli után kezdődik a szabad játék, ami közben kezdeményezünk egy-egy tevékenységet. A szabad játék során a fiúk szeretnek autózni, különféle konstruáló játékokat játszani, de szívesen kezdenek bele szerepjátékokba is. A lányok többsége szerepjátékot játszik, de mind a fiúk, mind a lányok előszeretettel ülnek le az asztalhoz is rajzolni, színezni, és egyéb kreatív alkotásokat készíteni. Ezekben a tevékenységekben képzeletük szárnyalhat, így a megvalósítások által már korán megtanulták a biztonságos olló-, és ragasztó használatot, így ezeket bátran a kezükbe adhatjuk.

Ez a fajta önállóság több területen is megjelenik. Szabály-, és feladattudatuk folyamatosan nő, így egyre több területen válnak önállóvá, vagy ha segítséget igényelnek, jelzik azt.

A napi tevékenységek mellett igyekszünk olyan lehetőségeket is felkínálni nekik, amik számukra észrevétlenük fejlesztik egy-egy részképességüket.

A délelőtti udvari idő után ebédelünk, majd a csendes pihenő következik. Ebédnél a naposok terítik az asztalokat, akik „munkáját” a többiek ellenőrzik. Szintén ők öntenek a kancsókból a poharakba. Ebben az évben elkezdtük a késsel és villával való evés tanulását. A kenyereket saját maguk kenik, és a nagyobb húsokat már megpróbálták elvágni. Ezeket alkalomadtán gyakoroljuk tovább.

A csendes pihenőkön nagyon szeretik a meséket, meseregényeket. Nyitottak az új, hosszabb mesékre is. Célunk, hogy idővel saját mesemondásba is belekezdhessünk velük.

A gyerekek között elkezdődtek a mélyebb baráti kapcsolatok alakulása. Tanulják egymás elfogadását és azt, hogy értékességük egyediségükben és ezáltal a különlegességükben rejlik. Így aki például lassabban fut, az a memóriajátékok „bajnoka” lehet, vagy vannak olyan társak, akik az átlagosnál segítőkészebbek. Ezáltal mindannyiunkra ugyanolyan szükség van, mindenki fontossá válik.